Anketa o salonima u Hrvatskoj

Ovu anketu radimo kako bi dobili što jasniju sliku salona u Hrvatskoj, a samim time imali i bolji stav u pregovorima za smanjenje PDV-a. Također štitimo vašu privatnost i iskrenost u davanju odgovora.